Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Prawne podstawy działania

Dom działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320),

 2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920),

 3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369),

 4. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685),

 5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych (t.j. podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875, z 2021 r. poz. 159.),

 6. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),

 7. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020r. poz. 288, 1086),

 8. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298, 2320, z 2021 r. poz. 54, 187),

 9. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 734),

 10. Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2459),

 11. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.),

 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 129, poz. 1068 ze zm.),

 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  2016 r., 119/1) – dalej: „RODO”.

 14. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.

 15. Uchwały Nr II/10/2006 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Darskowie.

 16. Uchwały Nr XXX/158/2009 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 6 lutego 2009r.

 17. Uchwały Nr 529/2018 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 30.05.2018r. DRUK 2687 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Darskowie.

 18. Zarządzenia nr 5/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie  z dnia 28.02.2017r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Darskowie.

 
Opublikował w BIP: Marta Tarczyńska
Data publikacji: 12 lutego, 2021 | Data ostatniej aktualizacji: 12 lutego, 2021 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Tarczyńska 12-02-2021 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Tarczyńska 12-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Marta Tarczyńska 12-02-2021 14:07