Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dane adresowe


Dom Pomocy Społecznej w Darskowie

Darskowo 7

78 – 520  Złocieniec
tel/fax  ( 94 ) 36 71656
adres e – mail  : dpsdarskowo@wp.pl

NIP: 674-122-07-03
REGON: 001333117

Konto:
PKO BP O./Złocieniec
72 1020 2847 0000 1602 0009 6735 - konto depozytowe

56 1020 2847 0000 1802 0009 6537 - odpłatność za pobyt w DPS

 

Klauzula informacyjna

 

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, Darskowo 7, 78-520 Złocieniec,
tel. 94 3671656, e-mail:
dpsdarskowo@wp.pl.

2. W Domu Pomocy Społecznej w Darskowie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych - Jolantę Krzywicką, tel. 798-447-841.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, o które Pan/Pani wnosi do urzędu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W zakresie i na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wykonania zadania, o które Pan/Pani wniosła.

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 02-01-2008 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-08-2013
Ostatnia aktualizacja: 25-05-2018 11:55