Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostępność

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

 

Informacje ogólne:

 

Koordynator do spraw dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie: Marta Tarczyńska

Kontakt:

Dom Pomocy Społecznej w Darskowie

Darskowo 7; 78-520 Złocieniec

tel. 94 36 716 56

e-mail: dpsdarskowo@wp.pl

 

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Darskowie;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Dom Pomocy Społecznej w Darskowie;
 3. monitorowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Darskowie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

1. Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

Dom Pomocy Społecznej w Darskowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Darskowie.

2. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

Część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo – zostały opublikowane w postaci skanu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-22

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

3. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: koordynator ds. dostępności – Marta Tarczyńska.

e-mail: dpsdarskowo@wp.pl

Telefon: 94 36 716 56

4. Każdy ma prawo:

 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
  w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

5.Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

Adres: Darskowo 7; 78-520 Złocieniec

E-mail: dpsdarskowo@wp.pl

Telefon: 94 36 716 56

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

6.Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna Budynek Domu Pomocy Społecznej w Darskowie jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. W budynku , przy wejściu głównym znajduje się dźwig osobowy z poręczą, umożliwiającą zatrzymanie się na piętrze budynku. Dźwig posiada systemem przywoławczy serwisu w przypadku awarii. Budynek dostosowany jest do obsługi osób poruszających się na wózkach. Na parterze budynku jest zlokalizowana toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w dźwig dla osób poruszających się na wózkach oraz schodołaz. Dostępne są również: balkonik, wózek inwalidzki, kule. Pomieszczenia budynku połączone są holami wewnętrznymi z możliwością przemieszczania się osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne są oporęczowane Wolnostojący budynek gospodarczy jest jednopiętrowy - nie wymaga windy.

 

7.Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Dom Pomocy Społecznej w Darskowie w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej osobom doświadczającym trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się zapewnia kontakt
z placówką poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej – email: dpsdarskowo@wp.pl
 • kontaktu telefonicznego pod nr: 94 36 716 56
 • wysyłanie korespondencji na adres: Darskowo 7; 78-520 Złocieniec

 

Dom Pomocy Społecznej w Darskowie nie zapewnia możliwości komunikowania się za pomocą tłumacza języka migowego.

Do Domu Pomocy Społecznej w Darskowie jest możliwość wstępu z psem asystującym.

 

 

Plan działania Domu Pomocy Społecznej w Darskowie,
na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
na 2021 rok

 

 
Opublikował w BIP: Marta Tarczyńska
Data publikacji: 12 lutego, 2021 | Data ostatniej aktualizacji: 12 lutego, 2021 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Tarczyńska 12-02-2021 13:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Tarczyńska 12-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Marta Tarczyńska 16-02-2021 08:37