Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podstawa prawna

Dom Pomocy w Darskowie jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Drawsko Pomorskie utworzoną Zarządzeniem Nr 4 Wojewody Koszalińskiego z dnia 11 stycznia 1992 roku w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Darskowie działającą na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
 2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.),
 3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.),
 4. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.),
 5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.),
 6. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 7. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
 8. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 9. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.),
 10. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. poz. 2459),
 11. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.),
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 129, poz. 1068 ze zm.),
 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  (Dz. Urz. UE L 119 z  2016 r., 119/1) – dalej: „RODO”.
 14.  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.)
 15. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z dnia 30.05.2018 roku.

Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych i ma charakter ponad gminny .

Dom otrzymał decyzją Nr 10/2007 z dnia 3 stycznia 2007 r. Wojewody Zachodniopomorskiego zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Darskowie. Zezwolenie wydane zostało na czas nieokreślony.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 02-01-2008 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2008
Ostatnia aktualizacja: 11-02-2020 08:24