Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podstawa prawna

Dom Pomocy w Darskowie jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Drawsko Pomorskie utworzoną Zarządzeniem Nr 4 Wojewody Koszalińskiego z dnia 11 stycznia 1992 roku w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Darskowie działającą na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej , (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529),

2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1878.),

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000,1366, 1669, 1693,2245, 2354, 2500),

4. Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500.),

5. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669),

6. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53.),

7. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2459),

9. Rozporzadzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych  (t.j. Dz.U. z 2005 r.,Nr 189, poz. 1598 ze zm.),

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej  (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 129, poz. 1068 ze zm.),

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012, poz. 964) z późniejszymi zmianami,

12. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., 119/1)

13. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669.)

14. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z dnia 30.05.2018 roku.

Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych i ma charakter ponad gminny .

Dom otrzymał decyzją Nr 10/2007 z dnia 3 stycznia 2007 r. Wojewody Zachodniopomorskiego zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Darskowie. Zezwolenie wydane zostało na czas nieokreślony.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 02-01-2008 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2008
Ostatnia aktualizacja: 30-01-2019 13:37