Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 9/2024 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

ZARZĄDZENIE nr 9/2024

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

z dnia 19 lutego 2024r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223 poz. 1458), oraz zgodnie § 8 zarządzenia nr 2/2024 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z dnia 10.01.2024r. zarządza się, co następuje:

§1.

 

Powołuję Komisję egzaminacyjną w składzie:

1. Zbigniew Jakomulski – zastępca dyrektora

2. Celina Aftowicz – kierownik działu terapeutyczno - opiekuńczego

§2

Zobowiązuje się komisję do opracowania pytań egzaminacyjnych zgodnie z § 5 zarządzenia
nr 2/2024 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z dnia 10.01.2024r tj.:

㤠5

  1. W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik ma obowiązek:
 1. zaznajomienia się ze strukturą organizacyjną jednostki, rodzajem spraw załatwianych
  w poszczególnych komórkach organizacyjnych i stanowiskach pracy, sposobem obiegu
  i rejestracji dokumentów,
 2. zaznajomienia się z zasadami gospodarki finansowej, opisywania dokumentów finansowych,
 3. poznania zasad profesjonalnej i kulturalnej obsługi interesantów,
 4. zaznajomienia się z przepisami regulującymi ustrój samorządu powiatowego, zasady gospodarki finansowej oraz przepisami wewnętrznymi Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, w tym w szczególności:
  1. ustawa o pracownikach samorządowych,
  2. podstawowe zagadnienia z ustawy o finansach publicznych,
  3. podstawowe zagadnienia z prawa zamówień publicznych,
  4. podstawowe zagadnienia z ustawy o ochronie danych osobowych,
  5. podstawowe zagadnienia z ustawy o pomocy społecznej
  6. instrukcja kancelaryjna,
  7. Regulamin Organizacyjny, Regulamin Pracy, Struktura Organizacyjna
 5. szczegółowego zaznajomienia się z przepisami prawnymi dotyczącymi spraw załatwianych na stanowisku pracy pracownika oraz na stanowiskach pracy, dla których pracownik będzie pełnił zastępstwo,
 6. szczegółowego poznania rodzaju spraw załatwianych na stanowisku pracy pracownika
  i w komórce organizacyjnej oraz sposobu prowadzenia dla nich niezbędnej dokumentacji, nabycia umiejętności przygotowywania dokumentów urzędowych, w szczególności decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, projektów aktów prawa miejscowego oraz prowadzenia korespondencji urzędowej.”

 

§3

Zobowiązuje się komisję do zachowania poufności, gdyż ujawnienie treści pytań zadanych
w trakcie egzaminu stanowi podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej.

§ 4

Termin egzaminu na urzędnicze stanowisko w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie  ustala się na dzień 23.02.2024r. godzina 10:00.

§ 5

Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza protokół.

Protokół zawiera: imię i nazwisko pracownika, nazwę stanowiska pracy, datę odbycia egzaminu, skład komisji egzaminacyjnej, wynik egzaminu. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej.

§ 6

Za prawidłową realizację zarządzenia odpowiada przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

Beata Szczurko

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Tarczyńska 11-06-2024 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Tarczyńska 11-06-2024
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2024 12:16