Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Załącznik nr 7/2024 w sprawie powołania komisji kasacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 7/2024

z dnia 19.02.2024

w sprawie powołania komisji kasacyjnej

 

Na podstawie § 19 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej
w Darskowie, zarządzam, co następuje::

 

§ 1

Powołuję Komisję Kasacyjną w składzie:

  1. Przewodniczący komisji – Magdalena Usowicz
  2. Członek komisji – Anna Smulczak
  3. Członek komisji – Henryk Dera

 

§ 2

Protokół kasacyjny należy sporządzić wg wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji Kasacyjnej.

 

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 24/2023 z dnia 18.10.2023 w sprawie powołania komisji kasacyjnej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

Beata Szczurko

 

 

 

                                                                                                          …....….................................

   (miejscowość i data likwidacji)

 

….........................................                                                                            

           (pieczątka firmowa)

 

 

PROTOKÓŁ LIKWIDACJI MAJĄTKU TRWAŁEGO/WYPOSAŻENIA[1]

nr …................................

 

Został sporządzony przez …......................................................... będącego …...........................................

                                                        (imię i nazwisko)                                               (stanowisko)

LP.

Nazwa środka trwałego

Nr. inwentarzowy

Sposób likwidacji

Uwagi

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół zakończono na pozycji (ostatnia pozycja uzupełniona  w tabeli) …..............................

W likwidacji uczestniczyli:

                                                podpis …....................................................................................

                                               podpis …....................................................................................

                                               podpis …...................................................................................                   

                                                                                          ….........................................................

                                                                                                                         (podpis dyrektora
bądź osoby zarządzającej jednostką)

 

niepotrzebne skreślić

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Tarczyńska 11-06-2024 12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Tarczyńska 11-06-2024
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2024 12:07