Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 1/2024 w sprawie wprowadzenia procedury oraz rejestru zdarzeń nadzwyczajnych dotyczących Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2024

z dnia 08.01.2024

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

w sprawie wprowadzenia procedury oraz rejestru zdarzeń nadzwyczajnych dotyczących Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

 

 

Zgodnie z Art. 55c ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, a także na podstawie rekomendacji przekazanych przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej, zarządzam, co następuje::

 

§ 1

Wprowadzam do natychmiastowego zastosowania procedurę oraz rejestr zdarzeń nadzwyczajnych dotyczących Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Darskowie zgodnie z rekomendacjami Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, dotyczące prowadzenia rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących mieszkańców domu pomocy społecznej.

§ 2

Do przestrzegania procedury zdarzeń nadzwyczajnych dotyczących Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Darskowie  zobowiązuje się wszystkich pracowników.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2024r..

 

DYREKTOR 

Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

Beata Szczurko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH DOTYCZĄCYCH MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DARSKOWIE

 

 

 1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, zobowiązany jest do prowadzenia rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych w domu pomocy społecznej.
 2. Rejestr prowadzony jest w sposób tradycyjny (książkowy) z zachowaniem zgodności
  z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych jak i kwestii tworzenia i przechowywania dokumentacji archiwalnej.
 3. Informacjami, które muszą znaleźć się w rejestrze są tzw. zdarzenia nadzwyczajne związane z zagrożeniem życia lub zdrowia mieszkańców domu pomocy społecznej, takie jak:
 • wypadki;
 • samouszkodzenia;
 • obrażenia ciała.
 1. Definicja zdarzenia nadzwyczajnego.

Zdarzenie nadzwyczajne to zdarzenie spowodowane szczególnymi
i nieprzewidzialnymi okolicznościami, często mające charakter nagły.

Należy również pamiętać, iż nie każde zdarzenie nagłe, czyli zdarzenie występujące znienacka, w sposób niespodziewany lub gwałtowny będzie rodziło skutki w postaci uznania tego zdarzenia jako zdarzenie nadzwyczajne.

Wykładnia celowościowa wskazuje jednoznacznie na konieczność rozpatrywania zdarzenia nadzwyczajnego jako zdarzenia, które w sposób negatywny wpływa na mieszkańca domu
i którego następstwa wiążą się z potencjalnym lub faktycznym pogorszeniem stanu zdrowia lub wręcz zagrażają życiu mieszkańca domu.

Przy rozpatrywaniu tego zdarzenia należy brać pod uwagę występujący skutek dla mieszkańca w postaci zagrożenia zdrowia lub życia.

 1. Typ zdarzeń, o których informacje powinny znaleźć się rejestrze:
 1. zdarzenia indywidualne;
 2. zdarzenia masowe.

Wśród zdarzeń indywidualnych należy wymienić takie jak:

 • wypadki związane z przemieszczaniem się: złamania, skręcenia, stłuczenia, upadki z dużej wysokości,
 • urazy takie jak: zatrucia , rozległe oparzenia, rozległe rany powstałe w wyniku urazów,
 • porażenia prądem, zatrucia substancjami chemicznymi lub czynnikami biologicznymi,
 • samouszkodzenia ciała, próby samobójcze,
 • inne zdarzenia mające wpływ na życie lub zdrowie człowieka spowodowane działaniem lub zaniechaniem personelu domu, ewentualnie działaniem innych mieszkańców domu lub osób z zewnątrz.

Wśród zdarzeń masowych należy wymienić:

 • wypadki komunikacyjne w których uczestniczy więcej niż jedna osoba,

spowodowanie zagrożenia wybuchem, pożarem, katastrofy budowlanej, przemocy - akty terroru

 

 1. Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby składającej skargę lub dokonującej zgłoszenia.

 

 1. Maksymalny zakres gromadzonych danych:
 • Rodzaj zdarzenia (zdarzenie indywidualne lub zbiorowe);
 • Typ zdarzenia (wypadek, samouszkodzenie, obrażenia ciała);
 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej;
 • data zgłoszenia;
 • opis i miejsce zdarzenia;
 • informacja o podjętych odpowiednich działaniach następczych wobec zgłoszenia.
 1. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Darskowie upoważnia zastępcę dyrektora i kierownika działu terapeutyczno – opiekuńczego. Osoby upoważnione będą obowiązane do zachowania tajemnicy.
 2. Dyrektor jest zobowiązany przekazać informacje zawarte w rejestrze Staroście Drawskiemu co najmniej jeden raz na kwartał.
 3. Rejestr musi zostać zanonimizowany – tj. z przekazanego materiału nie mogą wynikać żadne dane osobowe osób fizycznych umożliwiających ich zidentyfikowanie.

 

 

 

 

REJESTR ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

DOTYCZĄCYCH MIESZKAŃCÓW

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DARSKOWIE

 

Lp.

Rodzaj zdarzenia

(zdarzenie indywidualne lub zbiorowe)

Typ zdarzenia

(wypadek, samouszkodzenie, obrażenia ciała)

imię i nazwisko osoby zgłaszającej

data zgłoszenia

opis i miejsce zdarzenia

informacja o podjętych odpowiednich działaniach następczych wobec zgłoszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Tarczyńska 11-06-2024 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Tarczyńska 11-06-2024
Ostatnia aktualizacja: Marta Tarczyńska 11-06-2024 11:49